Đáp án môn Toán thi THPT Quốc gia 2021 tất cả các mã đề mới nhất

0
33
dap-an-mon-toan-thi-thpt-quoc-gia-2021-tat-ca-ma-de-min
Hàng nghìn thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021.

Đáp án môn Toán thi THPT Quốc gia tất cả các mã đề đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 tất cả mã đề, Đáp án đề thi môn Toán THPT 2021️.

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 cập nhật nhanh và chính xác trên Bloganh.net: Chiều nay 7/7, hàng nghìn thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia với môn thi thứ 2 là môn Toán.

đáp án môn Toán thi THPT Quốc gia 2021, đáp án môn Toán tất cả mã đề , thí sinh
Hàng nghìn thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021.

Thời gian thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 diễn ra trong thời gian 90 phút, thời gian bắt đầu làm bài từ 14h20 phút. Tra cứu kết quả đề thi đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2021 trên Bloganh.net.

>>Xem thêm: Đáp án môn Văn thi THPT Quốc gia 2021 mới nhất

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 tất cả mã đề 

Mã đề 101

Mã đề 110

Mã đề 116

Mã đề 117

Mã đề 109

Cập nhật đề thi, đáp án môn Toán thi THPT Quốc gia 2021 tất cả mã đề

đang cập nhật…

Tra cứu đáp án môn Toán thi THPT Quốc gia 2021

Đáp án môn toán mã đề 101 thi THPT Quốc Gia 2021

1: A 2:C 3:B 4:D 5:D 6:A 7:D 8:D 9:A 10:C
11:A 12:A 13:C 14:A 15:C 16:B 17:C 18:A 19:B 20:A
21:B 22:D 23: B 24:A 25:B 26:C 27:B 28:B 29:B 30:A
31:C 32:D 33:B 34:B 35:A 36:C 37:A 38:A 39:A 40:B
41:D 42:D 43:B 44:A 45:C 46:D 47:C 48:D 49:D 50:A

Đáp án môn toán mã đề 102 thi THPT Quốc Gia 2021

1. C 2.D 3.D 4.D 5.A 6. A 7. C 8. C 9. C 10. A
11. B  12.D 13. A 14. B 15.D 16.D 17. B 18. D 19.C 20.C
21. D 22. D 23. C 24. D 25. C 26. A 27.D 28. B 29.B 30. B
31. A 32.C 33. C 34. B 35. B 36.C 37.B 38. B 39.B 40.A
41.B 42.B 43.A 44. C 45. A 46. A 47. A 48. B 49.B 50. C

Đáp án môn toán mã đề 103 thi THPT Quốc Gia 2021

1.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.C 7.B 8.A 9.B 10.C
11.D 12.A 13. C 14. A 15. B 16. C 17. B 18.D 19. C 20. D
21.C 22. A 23. A 24. B 25. C 26.A 27.D 28. A 29.B 30.A
31. A 32. D 33.D 34.B 35.B 36.A 37.B 38. A 39. C 40.D
41.B 42. D 43.B 44.A 45.D 46. A 47. D 48. B 49.D  50.A

Đáp án môn toán mã đề 104 thi THPT Quốc Gia 2021

1.B 2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B 10.B
11.C 12.C 13.B 14.C 15.C 16.C 17.A 18.B 19.A 20.D
21.D 22.B 23.A 24.A 25. C 26.A 27.D 28.B 29.A 30.D
31.A 32.D 33.B 34.A 35.A 36.A 37.B 38.A 39.B 40.B
41.A 42.B 43.D 44.B 45.D 46.B 47.B 48.B 49.A 50.D

Đáp án môn toán mã đề 105 thi THPT Quốc Gia 2021

1. A 2.B 3.B 4.D 5.D 6.B 7.D 8.C 9.C 10.B
11. C 12.B 13.A 14.C 15.B 16.C 17.B 18.B 19.A 20.D
21.A 22.D 23.A 24.A 25.D 26.D 27.C 28.B 29.D 30.B
31.D 32.C 33.C 34.B 35.A 36.A 37.C 38.C 39.D 40.D
41. D 42.C 43.A 44.C 45.C 46.B 47.C 48.A 49.A 50.D

Đáp án môn toán mã đề 106 thi THPT Quốc Gia 2021

1.C 2.B 3.D 4.D 5.C 6.A 7.B 8.B 9.C 10.C
11.D 12.B 13.D 14.D 15.A 16.C 17.C 18.C 19.A 20.C
21.B 22.B 23.C 24.B 25.D 26.D 27.B 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.D 34.D 35.C 36.B 37.A 38.A 39.B 40.B
41.A 42.A 43.B 44.D 45.B 46.A 47.B 48.A 49.A 50.D

Đáp án môn toán mã đề 107 thi THPT Quốc Gia 2021

1.A 2.C 3.C 4.A 5.D 6.B 7.C 8.D 9.C 10.C
11.D 12.D 13.B 14.B 15.D 16.B 17.C 18.B 19.C 20.A
21.C 22.D 23.C 24.A 25.D 26.B 27.D 28.A 29.B 30.C
31.C 32.D 33.C 34.C 35.D 36.D 37.D 38.A 39.A 40.B
41.C 42.B 43.A 44.A 45.B 46.C 47.D 48.A 49.A 50.B

Đáp án môn toán mã đề 108 thi THPT Quốc Gia 2021

1:C 2:C 3:B 4:C 5:D 6:A 7:A 8:B 9:C 10:C
11:D 12:A 13:B 14:A 15:B 16:D 17:D 18:D 19:B 20:A
21:B 22:B 23:A 24:D 25:A 26:B 27:A 28:A 29:B 30:A
31:A 32:D 33:B 34:A 35:B 36:D 37:A 38:D 39:B 40:D
41:C 42:B 43:D 44:A 45:D 46:B 47:A 48:D 49:B 50:D

Đáp án môn toán mã đề 110 thi THPT Quốc Gia 2021

1: A 2: A 3: A 4: D 5: D 6: B 7: A 8: C
9: C 10:D 11:D 12:C 13:C 14:B 15:B 16:C
17:B 18:B 19:A 20:A 21:B 22:B 23:A 24:B
25.D 26:C 27:D 28.A 29:B 30.A 31:A 32:D 33:C 34:D
35:A 36:D 37:A 38:D 39:C 40:A 41:D 42:D 43:C 44:C
45:D 46:D 47:C 48:D 49:C 50:A

Đáp án môn toán mã đề 109 thi THPT Quốc Gia 2021

1:A 2:A 3:D 4:A 5:A 6:C 7:B 8:C 9:B 10:B
11:B 12:C 13:B 14:A 15:B 16:A 17:B 18:A 19:D 20:B
21:B 22:C 23:C 24:D 25:D 26:C 27:D 28:A 29:B 30:A
31:A 32:D 33:C 34:D 35:A 36:C 37:D 38:C 39:D 40:D
41:C 42:C 43:A 44:A 45: 46:D 47:B 48:A 49:A 50:C

Đáp án môn toán mã đề 111 thi THPT Quốc Gia 2021

1.A 2.B 3.C 4.C 5.D 6.D 7.C 8.C 9.D 10.D
11.D 12.B 13.B 14.B 15.C 16.D 17.A 18.C 19.C 20.D
21.C 22.B 23.A 24.C 25.D 26.A 27.B 28.C 29.B 30.D
31.A 32.C 33.B 34.D 35.D 36.D 37.B 38.D 39.C 40.B
41.D 42.C 43.D 44.B 45.C 46.B 47.D 48.B 49.C 50.C

Đáp án môn toán mã đề 112 thi THPT Quốc Gia 2021

1.C 2.C 3.B 4.D 5.A 6.D 7.C 8.A 9.B 10.B
11.D 12.C 13.A 14.D 15.B 16.B 17.C 18.A 19.C 20.C
21.D 22.B 23.C 24.D 25.B 26.D 27.D 28.A 29.D 30.A
31.C 32.D 33.A 34.C 35.D 36.B 37.A 38.B 39.D 40.B
41.C 42.C 43.C 44.A 45.A 46.B 47.C 48.D 49.B 50.A

Đáp án môn toán mã đề 113 thi THPT Quốc Gia 2021

1.D 2.B 3.B 4.A 5.B 6.C 7.D 8.D 9.B 10.A
11.A 12.B 14.C 14.D 15.A 16.D 17.C 17.A 19.B 20.B
21.A 22.B 23.C 24.A 25.A 26.B 27.C 28.C 29.C 30.A
31.A 32.C 33.C 34.A 35.C 36.C 37.C 38.B 39.B 40.B
41.A 42.C 43.A 44.C 45.C 46.B 47.C 48.B 49.A 50.B

Đáp án môn toán mã đề 114 thi THPT Quốc Gia 2021

1. B 2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.B 8.D 9.B 10.B
11.C 12.D 13.B 14.A 15.D 16.D 17.C 18.B 19.D 20.C
21.A 22.A 23.D 24.A 25.A 26.B 27.D 28.B 29.B 30.A
31.D 32.A 33.B 34.D 35.D 36.A 37.A 38.A 39.D 40.A
41.A 42.A 43.B 44.A 45.B 46.B 47.D 48.B 49.B 50.A

Đáp án môn toán mã đề 115 thi THPT Quốc Gia 2021

1.A 2.C 3.D 4.D 5.D 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B
11.A 12.A 13.D 14.C 15.B 16.C 17.A 18.A 19.A 20.B
21.D 22.B 23.C 24.B 25.A 26.A 27.B 28.B 29.A 30.C
31.C 32.B 33.C 34.C 35.B 36.B 37.A 38.C 39.A 40.D
41.B 42.C 43.C 44.A 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.C

Đáp án môn toán mã đề 116 thi THPT Quốc Gia 2021

1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.C 7.A 8.A 9.C 10.D
11.B 12.B 13.A 14.B 15.B 16.D 17.C 18.C 19.A 20.C
21.D 22.D 23.C 24.D 25.C 26.D 27.C 28.D 29.A 30.C
31.C 32.C 33.A 34.A 35.A 36.C 37.D 38.C 39.A 40.A
41.D 42.A 43.D 44.A 45.D 46.D 47.C 48.A 49.A 50.D

Đáp án môn toán mã đề 117 thi THPT Quốc Gia 2021

1.D 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.C 8.A 9.B 10.C
11.A 12.A 13.A 14.C 15.B 16.A 17.C 18.C 19.D 20.A
21.B 22.A 23.C 24.D 25.C 26.D 27.C 28.A 29.D 30.C
31.D 32.A 33.A 34.C 35.D 36.D 37.C 38.C 39.D 40.D
41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.D 47.B 48.D 49.D 50.A

 

Lưu ý để đạt điểm cao môn Toán thi THPT Quốc gia 2021

– Thí sinh cần đọc kỹ đề bài

– Không nên làm bài thi tuần tự, nên phân loại câu hỏi và làm từ dễ đến khó.

– Tính toán các con số, bấm máy tính cẩn thận.

– Phân bố thời gian hợp lý khi làm bài.

– Làm đến đâu tô đáp án đến đó.

– Thí sinh tô đậm kín đáp án.

– Phương pháp làm Toán linh hoạt.

– Cần vẽ đúng hình học không gian.

Thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia 2021

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 diễn ra giữa bối cảnh tình trạng Covid-19 hiện đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Đáp án môn Toán thi THPT Quốc gia 2021 tất cả các mã đề: Hiện Bộ GD đã điều chỉnh về việc sẽ tổ chức kỳ thi theo 2 đợt.

Đợt thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 lần thứ 2 sẽ dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19: Bao gồm các thí sinh thuộc nhóm F0, F1, F2 thwo phân loại của ngành y tế.

Những thí sinh hiện đang cư trú ở khu vực hiện bị đang bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng dịch.

Thí sinh cả nước đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay là 1.015.000, nhiều hơn năm trước khoảng 100.000 thí sinh.

Các thí sinh tiến hành làm ba bài thi độc lập với các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021: Thí sinh phải dự thi 4 bài gồm 3 bài thi độc lập và 1 trong 2 bài thi tổ hợp mới đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT 2021.

Tôi là Hồng Hạnh từng là cựu sinh viên chuyên ngành ảnh báo chí, tôi đến với nhiếp ảnh như một sự tình cờ. Bloganh.net ra đời như một đứa con tinh thần mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm kĩ thuật nhiếp ảnh, cách chụp ảnh, cách chỉnh ảnh và những album ảnh đẹp ấn tượng nhất của bản thân trong 6 năm qua.